Aurinkoyhteisön kautta aurinkoenergiaa jaetaan niin kiinteistön kuin asuntojen käyttöön

Miksi Caruna on mukana?

Lue, miten tuemme ympäristöystävällistä sähköntuotantoa ja sähköverkon toimintavarmuutta.

Aurinkoyhteisö – palvelu taloyhtiölle?

Aurinkoyhteisö on Carunan asiakkailleen tarjoama maksuton palvelu, jonka avulla aurinkoenergiaa voidaan jakaa myös asukkaiden tarpeisiin. Näin taloyhtiö voi rakentaa suuremman ja tuottavamman aurinkovoimalan ja aurinkoenergian käyttö näkyy suoraan asukkaiden sähkölaskuissa. Tuotetun sähkön jakaminen tapahtuu ilman mittareita hyvityslaskennan avulla. Perustamisesta ja yhteisön jakosäännöistä päätetään yhtiökokouksessa.

Aurinkoyhteisön avulla taloyhtiöt saavat:

Rahallista säästöä asukkaidensa omissa sähkölaskuissa

Suuremman paneelimäärän ansiosta enemmän hyötyä investoinnistaan

Enemmän ympäristöystävällistä sähköä

Aurinkoyhteisön hallinta ja seuranta

Aurinkoyhteisössä voit seurata aurinkopaneelien energiantuotannon jakautumista asukkaille ja näet myydyn energian ja taloyhtiön ostaman energian määrän. Asukas voi seurata käyttämänsä aurinkosähkön määrää Caruna Plus -palvelussa.

Perusta yhteisö aurinkovoimalan asentamisen jälkeen

Aurinkoyhteisö perustetaan aurinkopaneelien asentamisen jälkeen. Perustajaksi kannattaa valita henkilö, joka tulee jatkossa seuraamaan aurinkopaneelien tuottaman sähkön jakautumista, sillä vain hän saa käyttöoikeuden palveluun.

Perustamiseen tarvitaan Carunan asiakasnumero sekä sähkön käyttöpaikan numero. Tiedot löytyvät helpoiten sopimuksesta tai asunto-osakeyhtiölle lähetetystä Carunan laskusta, joka yleensä saapuu isännöitsijälle. Perusta yhteisö.

Esimerkki Oma Virtasesta

Hallituksen valtuuttama henkilö voi seurata aurinkoyhteisön tilannetta Oma Virtane-palvelussa. Kukin asukas voi seurata käyttämänsä aurinkosähkön määrää Caruna Plus -mobiilisovelluksessa.

Hyvityslaskenta

Hyvityslaskenta ja aurinkopaneelien tuotannon jakaminen taloyhtiössä

Hyvityslaskenta on virtuaalimittarointia, jonka avulla taloyhtiön aurinkopaneelien tuotanto lasketaan ja jaetaan. Sopimus hyvityslaskennan käyttöönotosta tehdään Carunan ja taloyhtiön välillä perustamalla aurinkoyhteisö Virtane-palvelussa. Palvelun avulla taloyhtiö ja sen asukkaat pystyvät hyödyntämään aurinkopaneelien tuotannon myös huoneistojen sähkönkulutukseen samaan tapaan kuin omakotitaloissa.

Aurinkoyhteisön myötä aurinkosähkön käyttömahdollisuudet lisääntyvät, aurinkopaneelien optimimäärä kasvaa, sähköä ei enää tarvitse ostaa niin paljon ulkopuolelta, ja aurinkopaneeleiden investointikustannukset ovat suhteessa edullisemmat. Aurinkoyhteisössä aurinkopaneelien yhteenlaskettu nimellisteho saa lain mukaan olla enintään 100 kW.

Taloyhtiön sähkönkulutus koostuu sekä asuntojen kuluttamasta sähköstä että taloyhtiön kiinteistösähköstä. Kiinteistösähköön sisältyy esimerkiksi taloyhtiön pihavalaistuksen, porraskäytävien, hissien, pyykkituvan, varaston sekä lämmitystolppien sähkönkulutus. Joissakin taloyhtiöissä aurinkosähköllä katetaan myös sähköautojen latausta.

Näin hyvityslaskenta tapahtuu

Hyvityslaskennassa aurinkopaneelien tuotanto käytetään ensisijaisesti kiinteistön kohteisiin.

1. Jos tuotantoa jää kiinteistöltä yli, se jaetaan huoneistöjen käyttöön aurinkoyhteisössä määriteltyjen jakosuhteiden perusteella, yleensä samassa suhteessa kuin osakkaat maksavat yhtiövastikkeita. Mikäli jako-osuudet noudattavat muuta periaatetta, ne tulee kirjata yhtiöjärjestykseen.

2. Jos huoneisto ei pysty käyttämään hyväkseen kaikkea sille jyvitettyä tuotantoa, taloyhtiö myy ylituotannon valitsemalleen sähköyhtiölle. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen esim. aurinkoisena kesäpäivänä, kun sähkönkulutus huoneistossa on vähäistä.

Hyvityslaskennassa tuotannon netotus (= kuinka paljon kulutusta on katettu aurinkosähköllä) lasketaan tunneittain. Tämä tarkoittaa, että aurinkoisena tuntina aurinkopaneeleiden tuotannolla voidaan kattaa suuri osa sähkön kulutuksesta, kun taas pilvisenä tuntina ostosähkön osuus kulutuksesta on suuri.

Hyvityslaskentamallin hyödyt:

 • Joustava ja helppo aurinkosähkön tuotantomalli, jossa tuotanto voidaan jakaa helposti kaikille huoneistoille

 • Investoinnin kustannukset ja tuotot jaetaan selkeästi vastikkeiden ja osakkeiden lukumäärän mukaan

 • Taloyhtiön ja huoneistojen tarvitseman ostosähkön määrä pienenee

 • Olemassa olevat etäluettavat sähkömittarit mahdollistavat hyvityslaskennan lähes poikkeuksetta

 • Jokainen huoneisto voi edelleen kilpailuttaa oman sähkösopimuksensa

 • Yhtiökokouksessa riittää normaali enemmistöpäätös (vrt. takamittarointimallin yksimielinen päätös)

 • Aurinkopaneelien tuottamaa sähköä voidaan hyödyntää kiinteistösähkön lisäksi myös taloyhtiön asukkaiden tarpeisiin, jolloin aurinkopaneeleita voi olla enemmän

 • Aurinkoyhteisöön voi liittyä ja siitä voi poistua helposti

 • Kun aurinkopaneelien yhteenlaskettu nimellisteho on alle 100 kW, Caruna siirtää ylituotannon jakeluverkkoon veloituksetta. Tämä on tilanne suurimmassa osassa taloyhtiöitä

 • Aurinkoyhteisö on taloyhtiölle ja sen asukkaille maksuton

Kuvituskuva

Aurinkosähköä ohjataan tässä järjestyksessä

 1. Kiinteistö käyttää sen, mitä kuluttaa

 2. Ylijäävä sähkö ohjataan asunnoille jako-osuuden mukaan

 3. Jos sähköä jää vielä yli, se myydään

Takamittarointi

Toinen käytettävissä oleva tapa hyödyntää aurinkosähköä taloyhtiöissä on takamittarointi. Takamittaroinnissa koko taloyhtiö on yhden Carunan summamittarin takana sähköyhtiön suuntaan. Kiinteistön ja huoneistojen sähkömittarit ovat tämän summamittarin takana, taloyhtiön omistuksessa.

Kun taloyhtiö investoi aurinkopaneeleihin, jokaiselle asukkaalle/huoneistolle on hankittava omat sähkömittarit. Takamittarointimalli ja vastuut kirjataan yhtiöjärjestykseen ja asukas on mukana taloyhtiön sähkö- ja verkkopalvelusopimuksissa. Yhtiökokouspäätöksen on oltava yksimielinen (toisin kuin hyvityslaskentamallissa).

Takamittaroinnissa taloyhtiön on hoidettava sähkö- ja verkkopalvelusopimukset itse, ja huoneistot maksavat sähköstä joko oman kulutuksen tai muun sovitun jakoperiaatteen mukaan. Yhtiön sisäisen laskutuksen tai sähkövastikkeen keräämisen hoitaa esim. isännöitsijä.

Aivan samalla tavalla kuin hyvityslaskentamallissa tämänkin mallin taloudellinen kannattavuus perustuu siihen, ettei ylituotantoa synny, vaan kaikki tuotettu sähkö voidaan käyttää suurimmalta osin itse.

Takamittaroinnin hyödyt:

 • Isompi ryhmä huoneistoja voi saada sähkönmyyntisopimuksen kilpailukykyisemmillä ehdoilla kuin yksittäinen huoneisto

 • Normaalisti kaikilla asunnoilla on oma sopimus sähköstä ja sen siirrosta. Tässä voi syntyä säästöä ainakin perusmaksujen osalta, koska yhden sopimuksen perusmaksut ovat suhteessa pienempiä

 • Malli on kilpailukykyinen erityisesti uudiskohteissa, kun rakentamisvaiheessa ei synny ylimääräisiä kustannuksia

 • Yksittäinen huoneisto voi irrottautua tästä mallista ja tehdä omat sähkösopimukset. Oma sähkösopimus edellyttää, että mittauksen hoitaa verkkoyhtiö, esim. Caruna

Ja haitat:

 • Takamittarointiin siirtyminen edellyttää sähkön laskutuksen hoitamisen taloyhtiön sisällä

 • Huoneistoissa olevat sähkömittarit joudutaan uusimaan ja kustannukset ovat noin 200–400 € huoneistoa kohden (sis. asennuksen)

 • Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 • Yhtiökokouksen yksimielinen päätös

 • Jos yksittäinen huoneisto haluaa irrottautua takamittaroinnista, osakkaan tulee maksaa siitä aiheutuvat kustannukset itse. (Tämä ei yleensä ole järkevää, kun takamittaroinnista aiheutuneesta mittarinvaihdosta on jo maksettu)