Yhtiökokous tekee päätökset aurinkopaneelien hankinnasta ja aurinkoyhteisön perustamisesta

Aurinkopaneelien hankintapäätöksen lisäksi yhtiökokouksessa päätetään aurinkoyhteisön perustamisesta ja tuotannon jakosuhteista huoneistoille. Ilman aurinkoyhteisöä tuotantoa ei voida jakaa huoneistoille.

Jakoperusteet

Yhtiökokouksessa päätetään tuotetun aurinkoenergian jakoperusteista huoneistojen kesken, yleensä samassa suhteessa kuin osakkaat maksavat yhtiövastikkeita. Tällöin riittää normaali enemmistöpäätös. Mikäli jako-osuudet noudattavat muuta periaatetta, tarvitaan määräenemmistöpäätös ja yhtiöjärjestysmuutos.

Aurinkoyhteisöön liittyminen

Yhteisöön liittymisen pitää olla lain mukaan vapaaehtoista. Yhtiökokouksessa kannattaa siksi tehdä myös päätös, jossa valtuutetaan isännöitsijä kysymään jokaiselta huoneiston haltijalta (osakas tai hänen vuokralaisensa) haluaako hän jättäytyä aurinkoyhteisön ulkopuolelle. Poisjääminen ei kuitenkaan kannata, ellei huoneisto halua luopua paneelien tuotannosta.

Aurinkoyhteisön perustaminen

Aurinkoyhteisöä perustettaessa Virtane-palvelussa käyttäjä joutuu hyväksymään aurinkoyhteisön palveluehdot ja Carunan sähköisten palveluiden käyttöehdot. Ehtoihin kannattaa tutustua etukäteen ja halutessaan taloyhtiön yhtiökokous voi liittää ne osaksi päätöstään perustaa aurinkoyhteisö. Aurinkoyhteisö on Carunan tuottama maksuton palvelu asukkailleen. Sen avulla Caruna haluaa tukea uusiutuvan energian käytön yleistymistä verkkonsa alueella.

Esimerkki päätöksenteko- ja hankintaprosessin kulusta:

As Oy Aurinkometsän hallituksessa viriää keskustelu aurinkopaneeleiden hyödyistä ja alustavan keskustelun pohjalta syntyy kiinnostus, että nehän voisivat olla meille edullinen, ympäristöystävällinen ja toimiva ratkaisu. Asiaa aletaan valmistella. Hallitus järjestää osakasillan, jossa keskustellaan aurinkopaneelien ja aurinkoyhteisön hyödyistä. Osakkaat innostuvat hankkeen hyödyistä ja haluavat edetä asiassa pikaisesti.

Hallitus teettää kartoituksen, jossa selvitetään, mikä on taloyhtiön tämänhetkinen sähkön vuosikulutus sekä huoneistokohtaiset vuosikulutukset. Paikan päällä käynyt konsultti toteaa lisäksi katon olevan sopivan mukavasti kaakkoon ja tarpeeksi iso, jotta siitä ei sähköntuotanto ainakaan jää kiinni. Optimikoko määritetään, kun on selvää, että myös aurinkoyhteisö halutaan perustaa.

Urakkatarjouksia pyydetään Virtane-palvelusta löydetyiltä urakoitsijoilta useampia ja saatujen tarjousten perusteella hallitus valmistelee päätösehdotuksen yhtiökokoukselle.

Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa päätetään aurinkopaneelien hankinnasta ja aurinkoyhteisön perustamista. Vilkkaan keskustelun ja ajatusten vaihdon jälkeen enemmistö äänestää myönteisesti aurinkopaneelien hankkimisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Seuraavaksi päätetään perustaa aurinkoyhteisö ja jakaa ylituotanto huoneistoille yhtiöjärjestyksen vastikejakoperusteiden mukaisesti.

Isännöitsijä valtuutetaan tekemään kaikille taloyhtiön asukkaille kysely, jossa tiedustellaan, jos joku haluaa jäädä pois hankkeesta. Kyselyssä kerrotaan, että mukana kannattaa olla: kustannukset tulevat joka tapauksessa ja mukana olemalla tulevat hyödytkin. Kyselyn tulos on selvä. Kaikki ovat aurinkoyhteisössä mukana.

Isännöitsijä tilaa aurinkopaneelit valitulta urakoitsijalta.

Urakoitsija on yhteydessä Carunaan ja kun kytkentälupa on myönnetty, urakoitsija asentaa paneelit tuotantoon.

Isännöitsijä perustaa aurinkoyhteisön Virtane-palvelussa hallituksen valtuuttamana.

Hyvityslaskenta käynnistyy. Taloyhtiö ja sen huoneistot alkavat saada haluamaansa hyötyä aurinkoyhteisöstään. Naapuriyhtiöissäkin aletaan kiinnostua asiasta.